Chór Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu istnieje od 1959 roku. Założony przez dra Jerzego Fischbacha, lekarza i dyrygenta w jednej osobie. Chór tworzą studenci i absolwenci Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (dawniej Akademii Medycznej) oraz innych wyższych uczelni miasta Poznania. Jest ważnym artystycznym elementem macierzystej uczelni, koncertując podczas licznych uroczystości akademickich. Bierze czynny udział w życiu kulturalnym miasta i kraju. Wielokrotnie występował w cyklicznych koncertach „Poznańskie Spotkania Chóralne”, „Musica Sacra”, „Biesiady Chóralne”, „Pedagodzy i ich chóry”, „Koncerty Targowe”, „Chóry, Organy i…” i innych. Współpracował z orkiestrami Państwowej Filharmonii w Poznaniu, Wrocławiu i Koszalinie oraz Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Poznaniu, Orkiestrą Kameralną Państwowego Liceum Muzycznego im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu, Orkiestrą Ósmego Dnia a ostatnio także z Europejską Orkiestrą Studentów Medycyny i Lekarzy (EMSO 2004) – wykonując dzieła wokalno-instrumentalne Haendla, Vivaldiego, Zwierzchowskiego, Mozarta, Beethovena, Verdiego, Kilara, Moniuszki, Czyża, Dębskiego, Stalmierskiego, Kozuba i innych.

Zespół posiada w swoim repertuarze także kilkadziesiąt utworów chóralnych a cappella kompozytorów polskich i innych narodów. Koncertował dla Papieża Jana Pawła II w Watykanie oraz belgijskiej pary królewskiej w Neerpelt i Prezydenta Węgier w Budapeszcie. Współpracował z wybitnymi dyrygentami jak Henryk Czyż, Renard Czajkowski, Agnieszka Duczmal, Marcin Sompoliński, Volker Hartung a także solistami Ewą Werką, Grażyną Flicińską-Panfil, Antoniną Kowtunow, Czesławem Niemenem, Janem A.P. Kaczmarkiem, Mają Urbanek i innymi.

Chór jest laureatem wielu czołowych nagród i wyróżnień konkursów i festiwali chóralnych w Polsce, Francji, Belgii, Czechosłowacji, Hiszpanii, Bułgarii, Niemczech, Szwajcarii, we Włoszech i na Węgrzech.
Ostatnie sukcesy to m.in.:

   • Złote Pasmo w kategorii: Chóry Akademickie oraz nagroda za zdobycie najwyższej punktacji w kategorii: Chóry Akademickie – XIX Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek, Chełmno 20 I 2024 r.
   • Złoty Dyplom w kategorii: Chóry Dorosłe – VI Bałtycki Konkurs Chórów „Pomerania Cantat”, Słupsk 03-04 VI 2023 r.
  • I miejsce – VIII Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek, Rzeszów 30 I 2021 r.
  • Złote Pasmo w kategorii: Chóry Akademickie – XVI Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek, Chełmno 25 I 2021 r
  • Złoty Dyplom oraz I miejsce w kategorii: Chóry Mieszane – Muzyka Sakralna – 38. Międzynarodowy Konkurs „Chorus Inside Croatia”, 31 VIII 2019, Rovinj, Chorwacja
  • Grand Prix III Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Religijnej „Pater Noster” oraz dyplom za najlepsze wykonanie utworu o tematyce „Pater Noster”, Strzepcz 2017 r.

Koncertował także w W.Brytanii, Austrii, Szwecji, Hiszpanii, Niemczech i Holandii. Ma na swoim koncie kilka nagrań radiowych i telewizyjnych w kraju i za granicą. W 1995 roku nagrał pierwszą w historii zespołu płytę CD. Kolejna – z repertuarem kolędowym – została nagrana w listopadzie 1999 roku przez Chór „Absolwent” Akademii Medycznej. W roku 2008 powstała następna płyta. Tym razem oparta została na muzyce rozrywkowej, jednakże pojawiły się na niej utwory ludowe a także sakralne. Trzy lata później Chór wydał krążek z nagraniami najpopularniejszych kolęd i pastorałek w języku polskim i angielskim. W 2015 ukazał się album „Pieśni Pasyjne – Adoramus Te, Christe”. Ostatnią swoją płytę Chór nagrał w 2016 z okazji 1050-lecia chrztu Polski. Znajduje się na niej kantata „Testament Bolesława Chrobrego” autorstwa Feliksa Nowowiejskiego.

W 1997 roku, obok kultywującego 40 letnią tradycję śpiewaczą studenckiego zespołu – zawiązał się Chór „Absolwent” U.M., który tworzą młodzi pracownicy naukowi Akademii Medycznej w Poznaniu i poznańskiej służby zdrowia – absolwenci uczelni i chóru Uniwersytetu Medycznego.
W październiku 2005 roku chór odbył miesięczne tournee po Europie Zachodniej śpiewając Requiem W. A. Mozarta wraz z Nową Orkiestrą Filharmonii Kolońskiej z Niemiec pod kierownictwem luksemburskiego dyrygenta Volkera Hartunga. Wykonano w sumie 22 koncerty w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Niemczech.

W 2019 roku Chór Uniwersytetu Medycznego obchodził 60-lecie istnienia.

Dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru od 1982 roku jest prof. Przemysław Pałka, który w 2022 roku obchodzi Jubileusz 40-lecia pracy artystycznej z Chórem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.