Przemysław Pałka – dyrygent, profesor dr hab. sztuk muzycznych. W latach 2012-2019 dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, a od 2019 do 2021 roku – Dyrektor Instytutu Edukacji Artystycznej. W poznańskiej uczelni muzycznej prowadzi klasę dyrygentury chóralnej. Troje laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych: Iwona Siewkowska, Maciej Grosz, Paweł Łuczak. Prowadzi także bogatą działalność koncertową i wykładową w Polsce i za granicą. Dyrygent i dyrektor artystyczny Chóru Uniwersytetu Medycznego (od 1982 roku) oraz Orkiestry Kameralnej Liceum Muzycznego im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu (1984 – 2009). W latach 1994 – 2006 kierował Chórem Akademii Muzycznej w Poznaniu, a w latach 2003 – 2007 Katedralnym Chórem Chłopięcym i Męskim Cantate Deo w Koszalinie. Od 2003 roku Dyrektor Artystyczny Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych i Polonijnej Akademii Chóralnej w Koszalinie (dawniej Lata Polonijnego). Kilkakrotnie współpracował z Europejską Orkiestrą Studentów Medycyny (EMSO, European Medical Students Orchestra) oraz Europejską Orkiestrą Lekarzy (EDO – European Doctors Orchestra). Laureat 25 nagród i wyróżnień międzynarodowych konkursów i festiwali muzycznych w Polsce, Francji, Belgii, Szwajcarii, Hiszpanii, Niemczech, Czechach, Słowacji, Bułgarii, Macedonii we Włoszech i na Węgrzech. Dyrygował także w USA, Wielkiej Brytanii, Austrii, Holandii, Szwecji, na Ukrainie, Litwie i Białorusi. Współpracował z Filharmonią Poznańską i Koszalińską; także podczas cyklicznych imprez jak Międzynarodowy Festiwal Organowy w Koszalinie i Warsztaty Chórów Polonijnych.  Dyrygował koncertami z udziałem m. in. W. Wiłkomirskiej, C. Niemena, W. Malickiego i Jana A.P. Kaczmarka. Nagrał kilka płyt CD. Juror festiwali i konkursów chóralnych w Polsce, Szwajcarii i Hiszpanii.

Od 1990 aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” w Warszawie, Poznaniu i Koszalinie w charakterze dyrygenta, wykładowcy i eksperta w dziedzinie chóralistyki. Silnie związany zawodowo także ze środowiskiem polonijnym Europy i Ameryki. Jako ceniony wykładowca Studium Dyrygentów Polonijnych i licznych kursów dla dyrygentów na Białorusi, Ukrainie, Litwie i USA a także Warsztatów Chóralnych w Republice Czeskiej i USA (Nowym Jorku, New Jersey, Connecticut, Seattle), również Warsztatów Orkiestrowych w Holandii – pomaga w stałym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych dyrygentów i poziomu artystycznego zespołów, przyczyniając się także do popularyzacji muzyki polskiej w świecie.

fot. Przemysław Błoch